Planleggingsdager 2017-2018

Barnehagen har 5 planleggingsdager i barnehageåret. Barnehagen er da stengt.

Foreløpig har vi kun klar følgende planleggingsdager. Endringer kan komme!

2017 

Onsdag 25. oktober

 

2018