Åpningstider

Barnehagen har åpningstid fra kl.7.00 -16.30.

6. Åpningstid      (Blindheim Barnehage AS, vedtekter)                                                                                                            

Barnehagen har åpningstid fra kl.7.00 -16.30.

Ved henvendelse til barnehagen kan vi imidlertid holde åpent fra kl.16.30 til kl.17.00, dette må avtales nærmere med barnehagen.

Barnehagen er åpen hele året.

Personalet har inntil 5 planleggingsdager i året, disse dagene er barnehagen stengt for barna.

Det blir sendt ut spørreskjema i brevs form om behov for plass i romjula og arbeids- dagene i påsken, likedan vinterferieuken i skolene, sommerferie og høstferie i skolene. Brevene vil bli sendt ut i god tid før feriene og det vil bli gitt en varslingsfrist som ligger nært opp mot ferien.

Dersom det kun er et lite antall barn som skal møte de aktuelle dagene, vil barnehagen kunne holde stengt.

Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie pr. barnehageår, som regnes fra   01.08.til 31.07 i barnehageåret.