Oppstart i barnehagen

Tilvenning

August og deler av september blir hvert år brukt til tilvenning av nye barn.

VIKTIG: 

Barnehageåret gjelder fra 01.08 - 31.07.

Nye barn som starter i nytt barnehageår får tildelt oppstartsdato. Ikke alle nye barn kan bli tatt inn samtidig på grunn av tid til tivenning.  

Vi sender ut brev til foresatte med informasjon om oppstartsdatoer og annen informasjon.


Alle skal bli kjent med nye barn, barna skal bli kjent med de voksne, rutiner, omgivelser og regler.


Målet med tilvenningen er at barna og foresatte skal bli trygge på personalet og barnehagen.

Barna reagerer ulikt på det å begynne i barnehage og det er viktig å etablere et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Alle nye får tilbud om en "bli kjent samtale" denne tiden.

Mang av de barna som allerede er i barnehagen har hatt lang ferie trenger også litt ekstra tid for å komme igang igjen.