Mål, visjon , verdier

klikk her for å lese om barnehagens mål, visjon og verdier.

Mål:
Å legge vekt på gode og lærerike naturopplevelser, hele tiden med fokus på utvikling av det enkelte barns sosiale kompetanse.

Visjon:
Rom for alle, blikk for den enkelte.

Verdier:
Støtte/omsorg
Vi har tillit til liten og stor, og bruker ros for gi støtte og omsorg.

Glede
Gode opplevelser i naturen gir barn og voksne glede.

Trygghet
Vår styrke er ærlighet, godt samarbeid og trivsel.

Verdsettelse
Vi setter pris på store og små, og alle blir godt tatt vare på.

Utfordring
Utfordringen vår er å utvikle oss i forhold til nåtiden.