Om Blindheim Barnehage AS

Blindheim Barnehage AS er en privateid friluftsbarnehage for barn fra 0-6 år. Vi ligger nær skog og turområder, og har en naturtomt med lekeområder.

Barnehagen ble startet 17. september 1990 .

Uteområde er vi veldig stolt av - der har vi hauger, bakker, Bukkene bruse-bro over en elv, lekeutstyr, egen akebakke og grillhytte som er opparbeidet med utegrill.

Alle avdelingene har navn tatt ut fra naturen: Ekornet, Røsslyngen, Linerla, Ministubben og Furustubben.

Pedagogikk

Vi er tilstede for barna - vi har rom for alle, blikk for den enkelte.

Vårt fokus er barnas behov og deres utvikling. Barna lærer gjennom lek og den skal derfor vernes og vi skal ha respekt for det lekende barnet!

Vårt mål er å legge vekt på gode og lærerike naturopplevelser, hele tiden med fokus på utvikling av det enkelte barns sosiale kompetanse.

Verdier

  • Støtte/omsorg - Vi har tillit til liten og stor, og bruker ros for gi støtte og omsorg.
  • Glede - Gode opplevelser i naturen gir barn og voksne glede.
  • Trygghet - Vår styrke er ærlighet, godt samarbeid og trivsel.
  • Verdsettelse - Vi setter pris på store og små, og alle blir godt tatt vare på.
  • Utfordring - Utfordringen vår er å utvikle oss i forhold til nåtiden.

Satsingsområder

Friluftsliv og sosial kompetanse.